Umusore agukoreye ibi ntunyurwe, wazarinda wipfira utabonye ibyishimo mu rukundo rwawe

Mu rukundo burya hari byinshi by’ingenzi birwubaka kandi bikarukomeza. Nyamara hari ubwo umusore akora ibishoboka byose…