Nta kabuza witwara neza cyane mu buriri, niba umugore wawe akwitwaraho atya

Ese wowe wibwira ko ujya witwara neza mu gihe cyo gutera akabariro n’uwo mwashakanye? Ni iki…