Imitoma y’agahebuzo ubwira umukunzi wawe akirirwa yisetsa kubera kugutekereza ubudatuza

Mu rukundo habamo intekerezo nyinshi zitandukanye; hakaba n’ubwo umukunzi wawe akubwira ko uri mwiza ariko wowe…