Ngiri ibanga wakoresha urongora, ukabasha kunyaza umugore wawe neza

Ni kenshi cyane ukunze kumva hirya no hino abantu bavuga cyangwa bakakubwira bagira bati “uriya mugore agira amazi/amavangingo cyangwa se ukumva abandi bavugako iyo bari mu gikorwa cyo gutera akabariro abagore babo bazana amatembabuzi mu gitsina/amavangingo ariko wowe ukumva ari nk’inzozi.

Burya rero igikorwa cy’imibonanompuzabitsina ni ingenzi cyane kandi ni ingirakamaro cyane ku bashakanye kuko biza imbere mu bishobora gutuma urugo rukomera cyane cyangwa se rugasenyuka. Iyo iki gikorwa kigenda neza nta kabuza urugo rurakomera kuko kuri buri ruhande yaba ku mugabo cyangwa se ku mugore habaho kunyurwa.

Mu gihe cyo gutera akabariro rero, hari ibimenyetso uzabona ku mugore wawe bizakumenyesha neza ko umugore yabyishimiye kandi ko umunyuze. Muri ibyo bimenyetso harimo kuba yagira ububobere buhagije mu gitsina, kuyanyara/ akazana amavangingo agahinguka inyuma.

Kugira ngo ube warongora umugore wawe umunyaze neza rero, hari icyo bigusaba nk’umugabo, ugatandukana no kujya wirirwa wibaza byinshi cyangwa se ukajya wiyumvisha ko umugore wawe atanyara/nta mavangingo agira kandi bituruka ku bujiji bwawe mu buryo umurongoramo.

Mugabo rero niba ushaka ko umugore wawe ukumerera neza kandi nawe ukatyoherwa, mu gihe mugiye gutera akabariro, wihutiraho ngo umutegeke gukuramo imyenda maze uhite umwurira hubuhubu, kuko nubigenza utyo ndakurahiye nta n’umutonyi uzibonera.

Ahubwo nyamara hari uburyo bwiza kandi bunoze wabinyuzamo igikorwa kikaba cyiza by’agahebuzo. Uti nabigenza nte?

  • Egera umugore wawe, umufate mu kiganza maze umuganirize utujambo tw’urukundo kandi mu ijwi ryoroheje/rituje nta guhubuka.
  • Genda wimura ikiganza cyawe aho cyari gifashe ku mubiri we gahoro gahoro kandi mu buryo butari ubw’akavuyo ari nako umuganiriza umubwira uko umwiyumvamo kandi ko akunyura.
  • Gerageza kuba ari wowe wamukuriramo imyenda yambaye/umwambure.

Aha kandi twabibutsa ko mu kumukorakoraho, ugomba kwibanda ku bice by’umubiri we bimwongerera ubushake bwo kuba yashaka kwinjira mu gikorwa nyir’izina/gutera akabariro. Ibi bizagufasha kumugira umunyantege nke atangire kumva akurarikiye cyane, maze nawe ubibwirwe n’uko azajya agusubiza mu ijwi ritumvikana neza cyangwa wumve asa nk’uwitsa imitima anihamo gake gake.

Nubugenza gutyo, bizatuma mwembi mwijira mu gikorwa mubyiyumvamo, maze umugore wawe yirekure kuko uzaba wabanje kumutegura mbere y’uko mubikora, ahasigaye amavangingo aze yisukiranya.

Nibyiza rero ko utegura umugore wawe mbere yo kugira icyo umubaza kugirango na we bibanze bimuzemo mu mutwe abashe kubikora abyiyumvamo.

Umusomyi.com urakwibutsa ko izi nama izibagira mu rwego rwo kugirango mubashe kubaka ingo zanyu zikomere, ari nako tubabwira ko imibonanompuzabitsina yemerewe gusa umugore n’umugabo bashakanye na ho abatarashaka turabagira inama yo kwifata mugategereza igihe cyanyu. Ku bujuje imyaka y’ubukure mubonye kwifata byabananiye muzibuke gukoresha agakingirizo kuko nta gisumba amagara.

TERA INKUNGA UMUSOMYI.COM UKORA SHARE Y’IYI NKURU KANDI UTANGE IGITEKEREZO CYAWE KUGIRANGO TURUSHEHO KUBAGEZAHO IBYIZA BYINSHI KANDI BIBARYOHERA

One thought on “Ngiri ibanga wakoresha urongora, ukabasha kunyaza umugore wawe neza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *