Dore ibintu bine bituma umukobwa agira ikibuno giteye ku buryo bureshya abagabo bose

Ni kenshi usanga abakobwa cyangwa abagore baba bashaka guhindura imiterere y’amabuno yabo bakifuza amanini , nyamara hari ibyo burya utahindura ku muntu.

Muri iyi minsi hari benshi mu bakobwa/abagore bari kwitabira kwambara ikibuno k’ikigurano[amakariso ateye ku buryo bwo kongera ubunini bw’ikibuno], mu rwego rwo kugira ngo bagaragare neza mu bandi[imiterere yabo], nyamara uko amabuno y’umuntu aba ateye, yaba mato cyangwa Manini, biterwa n’impamvu tugiye kubagezaho.

Iyi nkuru iribanda gusa ibintu 4 bigena imiterere n’ubunini bw’amabuno. Ubunini n’imiterere y’amabuno bishobora guterwa n’ibintu bikurikira:

  1. Imiterere y’amagufa yo mu rukenyerero: Amagufa yo mu rukenyerero (Pelvis) ni amwe mu magufa y’ingenzi mu mubiri w’umuntu kandi agira uruhare rukomeye mu kugena imiterere y’urukenyerero n’amabuno by’abantu. Imiterere y’amagufa yo mu rukenyerero kandi ni ikintu umuntu adashobora guhindura. Ubusanzwe abagore bagira urukenyerero rugari kurusha abagabo. Ibi akenshi ni ukugirango bizorohe mu gihe cyo kubyara. Ibi bituma rero bagira n’amabuno magari kandi manini. Amagufa yo mu rukenyerero kandi agira uruhare runini cyane mu kugena ubwoko bw’urukenyerero n’amabuno ku bakobwa.
  2. Imiterere y’imikaya (muscles): Imikaya yo mu rukenyerero ni yo ifata ku magufa maze igaha isura n’ubunini urukenyerero. Imiterere rero y’imikaya na yo igira uruhare runini cyane mu kugena imiterere y’amabuno n’urukenyerero. Mu mubiri w’umuntu, buri mukaya (muscle) ugira aho uhera (origin) ndetse n’aho urangirira (Insertion). Imikaya kandi iba ifashe ku magufa. Ubusanzwe imikaya igira uruhare mu miterere n’ubunini bw’amabuno ni itatu; ariyo: Gluteus maximus, gluteus medius na gluteus minimus. Buri muntu wese aba afite iyi mikaya uko ari itatu. Ariko bitewe naho buri mukaya utereye naho urangiriye, bituma ishusho n’ubunini bw’amabuno butandukana. Imiterere y’imikaya kandi nayo iri mu bintu umuntu adashobira guhindura mu gihe yifuza kugira amabuno ateye uko ashaka.
  3. Ubunini bw’imikaya: Ubunini bw’imikaya igize amabuno na bwo bugira uruhare cyane cyane mu miterere y’urukenyerero n’amabuno. Nkuko twabibonye, amabuno agizwe n’imikaya itatu y’ingenzi. Ubunini bwayo rero buratandukana bitewe n’ubunini bw’umubiri wawe ndetse n’imyitozo ngororamubiri ukoresha iyo mikaya. Ubunini bw’imikaya buri mu bintu bishobora guhinduka. Abakobwa n’abagore bashaka kugira amabuno manini bakagombye gutangira bongera ubunini bw’imikaya yabo.
  4. Ibinure: Ubunini bw’amabuno buterwa na none kandi n’ubwinshi bw’ibinure bujyamo. Ngirango muzi abantu bashobora kuba babyibushye ahandi hose ariko byagera ku mabuno ugasanga ntabyibushye nkuko umubiri wabo ubyibushye. Bishatse kuvugako ko kuba ufite ibinure mu mubiri wawe bidahagije ngo ugire amabuno manini. Kugirango ibinure bijye mu mabuno yawe na byo biterwa n’impamvu nyinshi. Ariko impamvu nyamukuru ni uruhererekane rwo mu miryango ndetse n’ubwoko. Urugero ni nk’ubwoko bw’abantu bugira protein mu mubiri wabo yitwa steatopygia ituma ibinure byo mu mubiri wabo byirundira mu mabuno maze ugasanga bateye neza cyane. Iyi protein ikunda kuboneka mu bantu batuye ibihugu byo muri Africa kuruta za Burayi, Aziya n’ahandi. Urugero ni nk’iyo urebye imiterere y’abakobwa bo mu bihugu by’Aziya usanga ihabanye n’iy’Abanyafrika. Rero Ubwinshi bw’ibinure nabwo biri mu bintu umuntu ashobora guhindura cyangwa se ntahindure.

KANDA HANO WIREBERE AGAHINDA K’UYU MWANA, NTUCIKWE!

TERA INKUNGA UMUSOMYI.COM UKORA SHARE Y’IYI NKURU KANDI UTANGE IGITEKEREZO CYAWE KUGIRANGO TURUSHEHO KUBAGEZAHO IBYIZA BYINSHI KANDI BIBARYOHERA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *